Klagomål

Om kundklagomål

Nordic Equities Kapitalförvaltning har som mål att ha en god kommunikation med samtliga kunder. Den kund som har klagomål kan vända sig till Bolagets klagomålsansvarig, Lars Kinnunen. Bolagets klagomålsansvarig noterar inkomna ärenden, dess art samt rapporterar vidare till VD. Bolagets interna rutiner för kundklagomål kan erhållas kostnadsfritt på förfrågan.

För rapportering av klagomål kan följande mall användas:
Klagomålsblankettshutterstock_45483217

Vidare vägledning för klagomål kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och genom den kommunala konsumentvägledningen.