Köpa fonder

 

start

 

Nordic Equities Strategy

 

Fondandelar i NE Strategy kan köpas varje öppen bankdag och kan ej kurslimiteras. Anmälan om köp av fondandelar i NE Strategy, samt likvid, ska vara bolaget tillhanda senast två bankdagar före affärsdagen. Om affärsdagen inte är en heldagsöppen bankdag kan fonden vara stängd för handel.

1. Innan du gör din första insättning måste du skicka in en Kundanmälan tillsammans med efterfrågade handlingar, varpå du erhåller ett kundnummer.
2. Insättning sker till fondens bankgiro 5002-7325. Angående snabbare likvidinbetalning – kontakta oss. I meddelandefältet uppges lämpligen kundnummer, namn eller personnummer.
3. Om insättningen överstiger 15 000 EUR krävs separat Köpanmälan.

Minsta första insättning är 50 000 SEK och därefter 10 000 SEK.

Blanketter skickas i orginal till: Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, Box 7238, 103 89 Stockholm

Kundanmälan

Köpanmälan NE Strategy

Mer information finns i fondens faktablad som kan hämtas under Våra Fonder – NE Strategy. Fondens senaste årsberättelse och i förekommande fall halvårsberättelse kan beställas kostnadsfritt från Nordic Equities Kapitalförvaltning AB

 

 

Nordic Equities Sweden

 

Fonden NE Sweden är öppen för köp samtliga bankdagar (dock ej halvdagar) och kan ej kurslimiteras. Anmälan om köp av fondandelar, samt likvid, ska vara bolaget tillhanda senast klockan 14.00 på affärsdagen. Observera att likvid måste ha inkommit på fondens konto (senast kl. 14:00) om köp ska kunna genomförs samma dag. Vanligtvis dröjer bankgiroinsättningar minst en bankdag.

1. Innan du gör din första insättning till NE Sweden måste du skicka in en Kundanmälan tillsammans med efterfrågade handlingar, varpå du erhåller ett kundnummer.
2. Insättning sker till fondens bankgiro 395-1274. I meddelandefältet uppges lämpligen kundnummer, namn eller personnummer.
3. Om insättningen överstiger 15.000 EUR krävs även separat Köpanmälan.

Minsta första insättning är 50 000 SEK och därefter 500 SEK.

Blanketter skickas i orginal till: Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, Box 7238, 103 89 Stockholm
NE Kundanmälan

Köpanmälan Sweden

Mer information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr vilka kan hämtas under Våra Fonder – NE Sweden. Fondens senaste årsberättelse och i förekommande fall halvårsberättelse kan beställas kostnadsfritt från Nordic Equities Kapitalförvaltning AB

 

Nordic Equities Select

 

Fondandelar i NE Select kan köpas hos oss sista bankdagen varje månad och kan ej kurslimiteras. Anmälan om köp av fondandelar i NE Select, samt likvid, ska vara bolaget tillhanda senast femte bankdagen innan sista bankdagen i månaden.

1. Innan du gör din första insättning måste du skicka in en Kundanmälan tillsammans med efterfrågade handlingar, varpå du erhåller ett kundnummer.
2. Insättning sker till fondens bankgiro 5951-9744. Angående snabbare likvidinbetalning – kontakta oss. I meddelandefältet uppges lämpligen kundnummer, namn eller personnummer.
3. Skicka in köpanmälan.

Minsta köp i NE Select är en miljon SEK per tillfälle.
Blanketter skickas i orginal till: Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, Box 7238, 103 89 Stockholm
Kundanmälan

Köpanmälan NE Select

Nordic Equities Select är en specialfond med fokus på den nordiska marknaden. Mer information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr vilka kan hämtas under Våra Fonder – NE Select. Fondens senaste årsberättelse och i förekommande fall halvårsberättelse kan beställas kostnadsfritt från Nordic Equities Kapitalförvaltning AB

 

Nordic Equities Global Stars

 

Fondandelar i NE Global Stars kan köpas varje öppen bankdag och kan ej kurslimiteras. Anmälan om köp av fondandelar i NE Global Stars, samt likvid, ska vara bolaget tillhanda senast två bankdagar före affärsdagen. Om affärsdagen inte är en heldagsöppen bankdag kan fonden vara stängd för handel.

1. Innan du gör din första insättning måste du skicka in en kundanmälan tillsammans med efterfrågade handlingar, varpå du erhåller ett kundnummer.
2. Insättning sker till fondens bankgiro 5215-9779. Angående snabbare likvidinbetalning – kontakta oss. I meddelandefältet uppges lämpligen kundnummer, namn eller personnummer.
3. Om insättningen överstiger 15 000 EUR krävs separat Köpanmälan.

Minsta första insättning är 50 000 SEK och därefter 10 000 SEK.

Blanketter skickas i orginal till: Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, Box 7238, 103 89 Stockholm

Kundanmälan

Köpanmälan Global Stars

Mer information finns i fondens faktablad och informationsbroschyr vilka kan hämtas under Våra Fonder – NE Global Stars. Fondens senaste årsberättelse och i förekommande fall halvårsberättelse kan beställas kostnadsfritt från Nordic Equities Kapitalförvaltning AB

Observera!

 

Fondbolaget har med anledning av lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt ej skyldighet att handlägga affärer utan att ha mottagit en komplett kundanmälan. ID-handlingarna ska vidimeras och den intygande ska tillhandahålla namnteckning, namnförtydligande, samt adress eller telefonnummer.

Ring oss gärna och kontrollera att anmälan inkommit och är komplett. För ytterligare information, vänligen kontakta oss.