Samarbeten och Stipender

 

Nordic Equities har sedan 15 år haft ett nära samarbete med Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet (Stockholm University School of Business). Vi anordnar regelbundet lunchpresentationer med företagsrepresentanter där studenter är välkomna att delta. Jonas Jakobson är även en återkommande gästföreläsare och författare till boken ”Investeringsstrategier – från Rom till New York: i ett historiskt perspektiv” som även används som kurslitteratur.

 

NE Award

 

Nordic Equities Award introducerades år 1998 och delades för första gången ut hösten 1999. Mottagaren av priset ska studera vid Företagsekonomiska Institutionen på Stockholms Universitet och ska ha skrivit en intressant och genomarbetad uppsats inom finansområdet.

Tre finalister får möjlighet att presentera sina bidrag och därefter utses pristagaren av Jonas Jakobson, grundare av Nordic Equities, tillsammans med representanter från Företagsekonomiska Institutionen vid Stockholms Universitet.

stipendie mia och eva

År 2013 tilldelades Mia Davidsson och Eva Liljestrand priset för sin uppsats ”Women on the Board of Directors”.

 

Fam J. Jakobsons stiftelse

 

Fam J. Jakobsons stiftelse bildades för att stödja ungdomars initiativförmåga till enterprenöriella- och förbättringsprojekt.

Stiftelsen delar ut ett stipendium till en eller flera gymnasieelever som har startat ett företag eller ett projekt som har engagerat andra. Initiativet kan vara både ideellt och kommersiellt. Oavsett inriktning premieras initiativförmåga, engagemang och kreativitet.

stipendie sisters care

År 2013 tilldelades Acelya Yalcin, Mathilda Holst and Rosy Nsimba Mafuta priset för sitt företag ”Sister Care”.