NE Select

 

Nordic Equities Select – Specialfond för riskspridning

 

nordeq_slider01ny

 

Nordic Equities Select är en specialfond med fokus på den nordiska marknaden. Fonden består normalt av mindre än 25 positioner och i huvudsak aktier. Fondens innehav är ett koncentrat av de finansiella instrument som vi anser vara de mest intressanta med bakgrund av marknadsvärdering och tillväxtpotential. Fonden har möjlighet att hålla en övervägande del av porföljen i likvida medel samt räntebärande placeringar.

Nordic Equities Select har en lägre volatilitet än Nordic Equities Strategy och Nordic Equities Sweden*. Det är ett alternativ för dem som önskar en fokuserad portfölj med varierande exponering mot aktiemarknaden.

*Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

Läs mer om vår investeringsstrategi

NE Select handlas månadsvis och minsta insättning är en miljon kronor.

Läs mer om hur du blir kund

 

 

Andelsvärde

2019-02-15

2019-01-31

2018-12-28

Utdelning kr/andel

Kr/andel

1137,6983 1111,3773 1067,0393 2018-09-28: 21,53

 

 


Avkastning

2019

2018

2017

2016

2015

2014

6,62% -7,99% 9,38% 2,18% 10,16% 11,61%

Avkastningen redovisas efter avdrag för fasta förvaltningsavgifter och med återlagda utdelningar och emissioner.

 

 

Faktablad (KIID) – NE Select 2018

Informationsbroschyr med fondbestämmelser 2018

NE Kundanmälan
Köpanmälan NE Select  
Kontakta oss gärna om du är intresserad av fonden och önskar mer information!