NE Strategy

 

Nordic Equities Strategy – Aktiefond med fokus på nordiska företag

 

nordeq_slider02ny

 

Nordic Equities Strategy är en nordisk aktiefond med en portfölj om 20-40 företag*. Förvaltningen riktar sig främst mot stora och medelstora företag och är inte bunden till en viss geografisk eller branschmässig spridning. Vi anser att Norden är ett långsiktigt intressant investeringsområde, med en bred variation av branscher och företag och med en stor andel exportföretag som ger tillgång till tillväxt i övriga delar av världen.

Läs mer om vår investeringsstrategi

Fonden handlas på onsdagar och lägsta första insättning är 50 000 kronor, därefter är följande minsta insättning 10 000 kronor. Fonden handlas även i Frankrike.

Läs mer om hur du blir kund

*Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Andelsvärde

2017-04-19

2017-04-12

2016-12-30

 

Utdelning kr/andel

Kr/andel

1727,2076 1733,5142 1615,3217 2016-09-30      38,37

Avkastning

2017

2016

2015

2014

2013

2012

    

6,93% 4,61% 10,0% 15,46% 17,55% 15,83%

 

 

 

 

Faktablad (KIID) – NE Strategy
Informationsbroschyr med fondbestämmelser
Kundanmälan
Köpanmälan NE Strategy 
Kontakta oss gärna om du är intresserad av fonden och önskar mer information!