NE Strategy

 

Nordic Equities Strategy – Aktiefond med fokus på nordiska företag

 

nordeq_slider02ny

 

Nordic Equities Strategy är en nordisk aktiefond med en portfölj om 20-40 företag*. Förvaltningen riktar sig främst mot stora och medelstora företag och är inte bunden till en viss geografisk eller branschmässig spridning. Vi anser att Norden är ett långsiktigt intressant investeringsområde, med en bred variation av branscher och företag och med en stor andel exportföretag som ger tillgång till tillväxt i övriga delar av världen.

Läs mer om vår investeringsstrategi

Fonden handlas dagligen och lägsta första insättning är 50 000 kronor, därefter är följande minsta insättning 10 000 kronor. Fonden handlas även i Frankrike.

Läs mer om hur du blir kund

*Fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder som används.

 

Andelsvärde

2019-02-19

2019-02-18

2018-12-28

 

Utdelning kr/andel

Kr/andel

1776,072 1766,4833 1556,1945 2018-09-28      41,19

(1 dag)

(månad)

(år)

Avkastning

2019-02-19

Februari

2019

2018

2017

2016

2015

2014

0,54% 6,25% 14,13% -11,29% 13,22% 4,61% 10,0% 15,46%

 

Den 2/11 2018 är NE Strategy  stängd för handel på grund av halvdag. Nästa handelsdag är den 5/11 2018.

Faktablad (KIID) – NE Strategy 2018

Informationsbroschyr Strategy 2018

Fondbestämmelser – NE Strategy

NE Kundanmälan
Köpanmälan NE Strategy 
Kontakta oss gärna om du är intresserad av fonden och önskar mer information!