Om oss

 

Nordic Equities Kapitalförvaltning

 

Nordic Equities grundades 1993. Vi är en oberoende förvaltare med en temadriven ”stock-picking”-orienterad investeringsprocess. Idag förvaltar bolaget tre fonder – NE Strategy, NE Select och NE Sweden, samt bedriver diskretionär förvaltning.

I två decennier har vi arbetat med att träffa företag i Norden och att hitta intressanta investeringar åt våra kunder. Till vår hjälp har vi internationella rådgivare med lång och bred erfarenhet från aktieförvaltning i Europa och USA. Med en fokuserad strategi och en genomarbetad förvaltningsfilosofi arbetar vi för att ge våra kunder en god avkastning.

Nordic Equities kunder finns i Europa och består främst av institutioner såsom välgörenhetsstiftelser, resultatandelsstiftelser, pensionsfonder, banker och andra företag. Vi har även en stor andel privatpersoner som kunder.

Vi anser att det är viktigt att upprätthålla en god och kontinuerlig kontakt med våra kunder. Vi anordnar regelbundet personliga möten och lunchpresentationer där våra kunder får chansen att träffa representanter för ledande företag i Norden och etablera kontakt med andra placerare.

 

Förvaltningsstrategi

 

Vår investeringsstrategi bygger på att hitta intressanta investeringar på den nordiska marknaden. Investeringsprocessen går ut på att klassificera och utvärdera bolag fördelade på investeringsteman.

Förvaltningsstrategin kännetecknas av relativt koncentrerade portföljer. Norden med sin varierande industristruktur erbjuder ett mycket brett urval av branscher och företag, men vi eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning. Varje företag är individuellt valt efter sin egen potential.

 

Mål

 

Vi vill vara förstahandsvalet för välgörenhetsstiftelser, pensionsfonder och privatpersoner som långsiktigt vill investera på de nordiska aktiemarknaderna. Vi arbetar ständigt för att hålla en hög kundservicenivå.

 

shutterstock_172547510