Placeringsprofil

 

Investeringsstrategi

 

Vår investeringsstrategi bygger på att individuellt utvärdera aktier på den globala marknaden för att hitta intressanta investeringsalternativ. Karakteristiskt för Nordic Equities är att vi arbetar med relativt fokuserade portföljer och vi eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning. Istället arbetar vi med så kallad stockpicking där varje företag utvärderas utifrån sina egna förutsättningar.

 

Placeringsråd med internationell utblick

 

Fondernas investeringar diskuteras i kapitalförvaltningens placeringsråd där företagets grundare Jonas Jakobson är ordförande. Utöver placeringsrådet har vi även rådgivare med en lång internationell erfarenhet, från bland annat Soros AM, Cap Gemini, Mercury AM och Merrill Lynch AM, vilka bidrar till vår samlade kompetens.

 

Hög kundservicenivå

 

Vi strävar efter att hålla en hög nivå på vår kundservice med personliga möten. Vi anordnar även regelbundet lunchpresentationer där våra kunder får möjlighet att träffa företagsledare.

Läs mer om våra lunchpresentationer här.