Placeringsprofil

 

Investeringsstrategi

 

Vår investeringsstrategi bygger på att individuellt utvärdera aktier på den nordiska marknaden för att hitta intressanta investeringsalternativ. Vi arbetar med Sverige som bas och kompletterar med företag från de övriga nordiska länderna.

Karakteristiskt för Nordic Equities är att vi arbetar med relativt fokuserade portföljer. Norden med sin varierande industristruktur erbjuder ett mycket brett urval av branscher och företag, men vi eftersträvar inte en jämn geografisk eller branschmässig spridning. Istället arbetar vi med så kallad stockpicking där varje företag utvärderas utifrån sina egna förutsättningar.

 

Placeringsråd med internationell utblick

 

Fondernas investeringar diskuteras i kapitalförvaltningens placeringsråd där företagets grundare Jonas Jakobson är ordförande. Utöver placeringsrådet har vi även rådgivare med en lång internationell erfarenhet, från bland annat Soros AM, Mercury AM och Merrill Lynch AM, vilka bidrar till vår samlade kompetens.

 

Hög kundservicenivå

 

Vi strävar efter att hålla en hög nivå på vår kundservice med personliga möten. Vi anordnar även regelbundet lunchpresentationer där våra kunder får möjlighet att träffa nordiska företagsledare.

Läs mer om våra lunchpresentationer här.