Legal information

 

REVISORER OCH KONTROLLFUNKTIONER

 

I Nordic Equities  organisation ingår kontrollfunktionerna.

  • Riskhantering
  • Regelefterlevnad
  • Internrevision

 

Externrevision

 

Externrevisor är KPMG med auktoriserade revisorn Mattias Lötborn som huvudansvarig.

 

Ansvariga för ovanstående kontrollfunktioner är Revac Redovisningsbyrå AB, Rune Evertsson ( riskhantering), Harvest Advokatbyrå AB, Björn Wendleby  (regelefterlevnad), och Mikaela Grundberg KPMG (internrevision).
Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut för de fonder som förvaltas av Nordic Equities Kapitalförvaltning AB är SEB.