Sälja fonder

 

Nordic Equities Strategy

 

Fondandelar i NE Strategy kan inlösas varje onsdag (affärsdag) och kan ej kurslimiteras. Anmälan om inlösen av fondandelar i NE Strategy ska vara bolaget tillhanda senast två bankdagar före affärsdagen. Om onsdagen inte är en heldagsöppen bankdag kan fonden vara stängd för handel.

Fyll i inlösenanmälan och skicka in tillsammans med efterfrågade bilagor. För juridisk person undertecknas blanketten av behörig firmatecknare och aktuell dokumentation gällande behörig firmatecknare bifogas.

Minsta inlösensbelopp är 10 000 SEK per tillfälle, eller kvarvarande andelar.

Inlösenanmälan i orginal skickas till: Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, Box 7238, 103 89 Stockholm
Inlösenanmälan NE Strategy

 

 

Nordic Equities Sweden

 

NE Sweden handlas dagligen. Anmälan om inlösen av fondandelar i NE Sweden ska vara bolaget tillhanda senast kl. 14.00 på affärsdagen.

Fyll i inlösenanmälan och skicka in tillsammans med efterfrågade bilagor. För juridisk person undertecknas blanketten av behörig firmatecknare och aktuell dokumentation gällande behörig firmatecknare bifogas.

Minsta inlösensbelopp är 500 SEK per tillfälle, eller kvarvarande andelar.

Inlösenanmälan skickas till: Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, Box 7238, 103 89 Stockholm
Inlösenanmälan NE Sweden

 

 

Nordic Equities Select

 

Fondandelar i NE Select inlöses hos oss sista bankdagen varje månad och kan ej kurslimiteras. Anmälan om inlösen av fondandelar i NE Select ska vara bolaget tillhanda senast femte bankdagen innan sista bankdagen i månaden.

Fyll i inlösenanmälan och skicka in tillsammans med efterfrågade bilagor. För juridisk person undertecknas blanketten av behörig firmatecknare och aktuell dokumentation gällande behörig firmatecknare bifogas.

Minsta inlösen i NE Select är en miljon SEK per tillfälle, eller kvarvarande andelar.

Inlösenanmälan i orginal skickas till: Nordic Equities Kapitalförvaltning AB, Box 7238, 103 89 Stockholm
Inlösenanmälan NE Select

Ring gärna och kontrollera att anmälan kommit oss tillhanda och är komplett. För ytterligare information, vänligen kontakta oss